Link Search Menu Expand Document

3♣ Opening

3♦
dotaz na drahý třílist, odpovědi:
3M
drahý třílist
3NT
bez drahého třílistu, tolerance pro NT
4♣
bez drahého třílistu a bez tolerance pro NT
3M
6+M, game-forcing
3NT
to play
4♣
pre-empt
4♦
dotaz
4M
krátkost M
4NT
krátkost ♦, nebo bal s rezervou
5♣
slabé bez krátkosti
4M
to play
5♣
to play

3♦ Opening

3M
5+M, GF
4♣
dotaz
4♦
krátkost ♣
4M
krátkost M
4NT
rezerva, bez krátkosti
5♣
slabý list bez krátkosti
3NT
to play
4♦
PRE
4M
to play
5♦
to play

3♦-3♥

3♠
nemám fit, spíš řekni tři bez od sebe
4♣
s dobrým fitem srdcovým

3♥ Opening

3♠
nat GF
3NT
to play
4m
Non-cuebid
4♥
to play
4♠
to play
5m
to play

3♠ Opening

3NT
to play
4m
Non-cuebid
4♥
to play
4♠
to play
4NT
Kickback

3NT solid major, no side ace

4♣
dobrý dotaz na něco navíc, dobrá výzva
4♦
slabý dotaz, potřebuji od partnera 8.5 zdvihu
4♥
pass or correct

4m Opening

4NT
S/T

4♥ Opening

4♠
to play
4NT
výzva do slamu
5m
non-cuebid

4♠ Opening

4NT
výzva do slamu
5m, 5♥
non-cuebid