Link Search Menu Expand Document

7. 2. 2022

 • Nový, podle mě čitelnější dohody.
 • Odstraněno mnoho zbytečně specifických dohod, které jsme stejně nedodržovali
 • Po zahájení 2♦/♥/♠ změna “miniminimaximaxi” na bodové odpovědi
 • Nová sekce o zásazích do 1NT - multi/landy
 • Nová sekce o výnosech a markách.
 • Změny po zahájení 1M:
  • 1M-(zásah)-3m je nat GF, aby to bylo konzistentní
  • 1M-(zásah) změna na two-way INV, 2NT je bal INV, cue je unbal INV
 • Zachoval jsem Rubensohl po zásahu do 1NT, bude dobré ho hrát, není k tomu potřeba příliš mnoho dohod.