Link Search Menu Expand Document

Zahájení 2♦/♥/♠

Na 1. a 2. místě: šestilist, vyjímečně pětilist, 5-10 bodů.
na 3. místě: wide-range, alespoň pětilist, v druhé hře skoro vždy šestilist.

2♦

2♥/♠
nat nF
2NT
ask
3♦
preemptive
3♣/♥/♠
nat INV

2♥

2♠
nat nF
2NT
ask
3♥
preemptive
3♣/♦/♠
nat INV
4m
FJ

2♠

2NT
ask
3♠
preemptive
3♣/♦/♥
nat INV (for 3♥ hearts to be INV is suboptimal, better is to swap with GF, consistent for simplicity)
4m
FJ

Ask for strength

Instead of “miniminimaximaxi”

2M-2NT

3♣
9-10
3♦
7-8
3♥
5-6

2♦-2NT

3♣
(8)9-10
3♦
5-7(8)